LPK LAADKLEPPEN EN PERSONENLIFTEN

Laadkleppen en personenliften worden vaak intensief gebruikt en zijn daardoor onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot vertraging of erger; de vereiste veiligheid kan in gevaar komen. Regelmatig controleren en onderhouden van de laadklep of personenlift is volgens de Arbo-wet verplicht.

Werkgevers zijn tenslotte verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers. Minimaal één keer per jaar dient uw laadklep of personenlift te worden gekeurd. Dat kan aan de hand van het LPK keurmerk. Want dankzij dit keurmerk is de veiligheid van uw laadklep en personenlift beter gewaarborgd.

           

Voor deskundige keuring, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Zonneveld Carrosserie. Wij zijn aangesloten bij het LPK keurmerk. Wanneer een laadklep of personenlift het LPK keurmerk draagt, betekent dit het volgende:

  • de laadklep of personenlift wordt jaarlijks gekeurd
  • de keuring wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide keurmeester
  • de laadklep of personenlift voldoet aan alle eisen die zijn opgenomen in de LPK checklist

Regelmatige steekproeven door een onafhankelijke instantie garanderen de kwaliteit van het LPK keurmerk.

Als een laadklep of personenlift de keuring heeft doorstaan, krijgt u de volgende keuringsbewijzen:

  • een sticker met een individueel keuringsnummer voor op de laadklep of personenlift
  • een checklist met alle keuringspunten
  • registratie van de keuring in het onderhoudsboek van de laadklep of personenlift

Bij eventuele controle moet u de keuringsbewijzen kunnen tonen. Bovendien zijn de keuringsbewijzen belangrijke documenten voor uw verzekeringsmaatschappij. Bewaar de keuringsbewijzen daarom zorgvuldig.

Maak er een goede gewoonte van. Wij adviseren u de onderhoudsbeurt van uw laadklep of personenlift te combineren met de LPK keuring.

Voor alle zekerheid, voor alle veiligheid. Maak snel een afspraak

Aanbevolen door: