Disclaimer

Zonneveld Carrosserie heeft deze internetsite ontwikkeld voor educatieve doeleinden, persoonlijke informatieverstrekking en communicatiedoeleinden. U kunt vrij over de site navigeren. Het kopiëren van informatie is enkel toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en u bent verplicht de reproductie en (creatieve) eigendomsrechten te respecteren. Het is daarentegen nadrukkelijk niet toegestaan om zonder de schriftelijk toestemming van Zonneveld Carrosserie informatie op de site, zoals teksten, afbeeldingen, animaties, geluiden en banners te distribueren, modificeren, overdragen, hergebruiken, doorsturen voor openbaar of commercieel gebruik. Toegang tot en gebruik van de site zijn onderworpen aan de volgende condities (Algemene voorwaarden) en de geldende wetgeving. Het betreden van de site en het erop navigeren, betekent automatische volledige acceptatie van de algemene voorwaarden en erkenning van de rechten van Zonneveld Carrosserie.