Geconditioneerd

Voor ieder merk en type bedrijfswagen hebben wij de juiste oplossing als het om koelvervoer gaat. Wij kiezen voor de optimale mix van isolatie en koelinstallatie, waarbij de maatvoering afgestemd wordt op een zo hoog mogelijk laadvolume.
Wij houden altijd rekening houden met een maximale belading zoals eurokratten van 60x40 cm of europallets.

HACCP

Aangezien voedingsmiddelen zeer belangrijk zijn voor het welzijn van de mens in algemene zin is het van groot belang dat hier zorgvuldig mee omgegaan wordt. De achtergrond van de HACCP-norm is gelegen in de bescherming van de volksgezondheid.

Er is een Europese richtlijn opgesteld waarin staat dat een ieder die met levensmiddelen werkt verplicht wordt om een risico-analyse te maken. Hierin wordt vastgelegd waar de gevaren voor aantasting van het produkt schuilgaan. Er moet een methode bepaald zijn om te controleren op kritische punten. Er wordt geadviseerd om volgens een bepaalde methode van risico-analyse te werk te gaan (de Internationale Richtlijnen voor de Praktijk uit de Codex Alimentarus). Deze systematiek is het zogenaamde HACCP-systeem.