Algemene voorwaarden

 Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van de FOCWA van toepassing.

 

           Algemene voorwaarden FOCWA